GIMNAZJADA

Mistrzostwa Gimnazjów o Puchar Burmistrzów i Wójtów POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin turnieju tenisa stołowego

 

 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

w ramach

III Mistrzostw Gimnazjów o Puchar Burmistrzów i Wójtów

Powiatu Tarnogórskiego

 

REGULAMIN

 

ORGANIZATOR:

 

 • Gimnazjum w Ożarowicach,

 

TERMIN:

 

 • 26 listopad 2011 r. ( sobota ) – początek turnieju godz. 9.00 (spotkanie organizacyjne opiekunami drużyn - godz. 8.45)

 

 

MIEJSCE:

  • sala sportowa Gimnazjum w Ożarowicach, Ożarowice ul. Szkolna 10

 

UCZESTNICY:

 

 • w zawodach mogą brać udział drużyny reprezentujące szkoły gimnazjalne z terenów gmin zgłoszonych do udziału w III Mistrzostwach Gimnazjów o Puchar Burmistrzów i Wójtów Powiatu Tarnogórskiego

 • każda szkoła ma prawo zgłoszenia jednej drużyny dziewcząt i jednej chłopców w skład, której wchodzą uczniowie danej szkoły

 • każda drużyna w danej kategorii składa się z trzech zawodników podstawowych i jednego zawodnika rezerwowego

 

SYSTEM ROZGRYWEK:

 

 • turniej zostanie przeprowadzony oddzielnie dla dziewcząt i chłopców

 • w turnieju obowiązuje klasyfikacja drużynowa,

 • turniej prowadzony jest systemem „ każdy z każdym „ ( drużyna biorąca udział w turnieju rozgrywa mecze z wszystkimi pozostałymi drużynami ) w cyklu dwóch turniejów w ciągu roku szkolnego 2011/2012(listopad, luty)

 • w poszczególnych meczach drużyny zobowiązane są do rozegrania trzech meczy indywidualnych z udziałem wszystkich zawodników podstawowych

 • w pojedynkach indywidualnych zawodnicy grają do dwóch wygranych setów (set do 11 punktów z przewagą 2 punktów)

 • za zwycięstwo indywidualne zawodnika drużynie zalicza się 1 pkt. (punkty „małe”)

 • zwycięska drużyna w meczu otrzymuje 1 pkt. – przegrana 0 pkt. (punkty „duże”)

 • o kolejności miejsc w końcowej klasyfikacji decyduje:

   1. większa liczba zwycięstw (punktów „dużych”).

   2. wynik bezpośredniego spotkania zainteresowanych drużyn

   3. wyższa liczba zdobytych punktów „małych”

   4. wyższa liczba wygranych setów w grach indywidualnych

 

 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 

 • w turnieju obowiązują przepisy PZTS

 • w sprawach spornych decyzję podejmuje upoważniony przedstawiciel organizatorów (sędzia główny zawodów) po zasięgnięciu opinii zainteresowanych stron.

 • organizator zawodów zabezpiecza doraźna pomoc medyczną (higienistka szkolna) oraz napoje i posiłek regeneracyjny dla każdego uczestnika zawodów i ich opiekunów

 • organizator turnieju nie ubezpiecza uczestników turnieju (zgoda rodziców – załącznik nr 3)

 • drużyny przyjeżdżają na własny koszt ( mapka dojazdu – załącznik nr 4 )

 

Uwaga !!!

 

Drużyny uczestniczące w turnieju zobowiązane są do przedstawienia na miejscu następujących dokumentów:

 • imienna lista uczestników z danej szkoły ( załącznik nr 2 )

 • zgoda rodziców dziecka biorącego udział w turnieju ( załącznik nr 3 )

 • legitymacje szkolne uczestników ( w celu ewentualnego sprawdzenia wieku zawodnika )

 

Uwaga!!! Zainteresowane szkoły uprasza się o przesłanie potwierdzenia udziału w turnieju poprzez wypełnienie druku zgłoszenia ( załącznik nr 1 ) i przesłanie go faksem:

 

Gimnazjum w Ożarowicach fax. 393 – 90 - 15

do dnia 25. 11. 2011 r. do godz. 15.00 !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGODLA GIMNAZJALISTÓW

Gimnazjum w Ożarowicach, dnia 26.11.2011 r.

 

Organizator:

 

Gimnazjum w Ożarowicach

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE

Pełna nazwa szkoły

 

 

 

 

 

 

 

pieczątka szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

podpis dyrektora szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria :

 

 • dziewczęta - tak / nie *

 • chłopcy - tak / nie *

 

* niepotrzebne skreślić

 

---------------------------------------

podpis opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

pieczątka szkoły

 

 

 

 

 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

Gimnazjum w Ożarowicach, dnia 26.11.2011 r.

 

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW

 

 

l.p.

Nazwisko i imię

Data urodzenia

Nr legitymacji szkolnej

Dziewczęta

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Chłopcy

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun:

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Stwierdzam, iż stan zdrowia mojej córki / syna ....................................................................

pozwala na udział w TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO DLA GIMNAZJALISTÓW, który odbędzie się w dniu 26.11.2011 r. o godzinie 9.00 w hali sportowej Gimnazjum w Ożarowicach i jednocześnie wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w tym turnieju.

 

..............................................

miejscowość, data

...................................................

podpis rodziców

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 3

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Stwierdzam, iż stan zdrowia mojej córki / syna ....................................................................

pozwala na udział w TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO DLA GIMNAZJALISTÓW, który odbędzie się w dniu 26.11.2011 r. o godzinie 9.00 w hali sportowej Gimnazjum w Ożarowicach i jednocześnie wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w tym turnieju.

 

..............................................

miejscowość, data

...................................................

podpis rodziców

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 3

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Stwierdzam, iż stan zdrowia mojej córki / syna ....................................................................

pozwala na udział w TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO DLA GIMNAZJALISTÓW, który odbędzie się w dniu 26.11.2011 r. o godzinie 9.00 w hali sportowej Gimnazjum w Ożarowicach i jednocześnie wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w tym turnieju.

 

 

..............................................

miejscowość, data

...................................................

podpis rodziców

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 3

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Stwierdzam, iż stan zdrowia mojej córki / syna ....................................................................

pozwala na udział w TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO DLA GIMNAZJALISTÓW, który odbędzie się w dniu 26.11.2011 r. o godzinie 9.00 w hali sportowej Gimnazjum w Ożarowicach i jednocześnie wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w tym turnieju.

 

..............................................

miejscowość, data

...................................................

podpis rodziców

 

Załącznik nr 4

MAPKA DOJAZDU

 

Urząd Gminy w Ożarowicach

 

 

Gimnazjum w Ożarowicach

 

 

 

Pyrzowice

kierunek

Tarnowskie Góry

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kierunek

Siewierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HARMONOGRAM

TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

DLA GIMNAZJALISTÓW

 

27 listopad 2010 r. – Gimnazjum w Ożarowicach

 

 

 • 8.45 SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZATORÓW Z OPIEKUNAMI DRUŻYN

 

 • 9.00 - ROZPOCZĘCIE ROZGRYWEK

 

 • ok. godz. 13.00 - ZAKOŃCZENIE ROZGRYWEK I PODSUMOWANIE

wzór protokołu

PROTOKÓŁ

 

 

meczu Turnieju Tenisa Stołowego dla Gimnazjalistów rozegranego w dniu 26.11.2011r. w Gimnazjum w Ożarowicach pomiędzy drużynami:

 

 

 

:

 

 

ZESTAWIENIE PAR

WYNIKI GIER

STAN MECZU

Lp.

Nazwisko i imię zawodnika

Nazwisko i imię zawodnika

I

II

III

punkty

małe”

sety

1.

A

 

 

X

 

:

:

:

:

:

2.

B

 

 

Y

 

:

:

:

:

:

3.

C

 

 

Z

 

:

:

:

:

:

 

WYNIKI KOŃCOWE MECZU:

:

:

 

 

……………………………………. …………………………………….

podpis opiekuna podpis opiekuna.